onsdag den 19. juni 2013

DET GIK RIGTIG GODT.  I teltene var der henholdsvis undervisning og garnbutikker med flot udvalg.
Vi hørte mange udtalelser om vi gør det igen næste år ?
Det tror jeg.
Måske Olsen også kommer igen ?